Schade door wateroverlast verzekering

Wateroverlast kan grote schade veroorzaken aan huizen, bedrijven en persoonlijke eigendommen. Het is daarom belangrijk om goed verzekerd te zijn tegen deze vorm van schade. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de schade door wateroverlast verzekering in Nederland, wat het inhoudt en waar je op moet letten bij het afsluiten van een dergelijke verzekering.

Wat is een schade door wateroverlast verzekering?

Een schade door wateroverlast verzekering is een verzekering die dekking biedt tegen schade veroorzaakt door wateroverlast. Dit kan bijvoorbeeld schade zijn als gevolg van overstromingen, hevige regenval, lekkages of verstopte rioleringen. De verzekering vergoedt de kosten die gemaakt moeten worden om de schade te herstellen of om beschadigde eigendommen te vervangen.

De dekking van een schade door wateroverlast verzekering kan per verzekeraar verschillen. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en te controleren welke schade wel en niet gedekt wordt. Over het algemeen worden de volgende vormen van schade gedekt:

 • Waterschade aan de woning, zoals beschadigde muren, vloeren en plafonds
 • Waterschade aan de inboedel, zoals meubels, elektronica en kleding
 • Herstelkosten van lekkages en verstoppingen
 • Extra kosten als gevolg van tijdelijke huisvesting tijdens het herstel
 • Eventuele gevolgschade, zoals schimmelvorming

Waar moet je op letten bij het afsluiten van een schade door wateroverlast verzekering?

Voordat je een schade door wateroverlast verzekering afsluit, is het belangrijk om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de dekking die geboden wordt. Hier zijn een aantal punten waar je op moet letten:

 • Wat is het maximale bedrag dat vergoed wordt bij schade? Zorg ervoor dat dit bedrag hoog genoeg is om eventuele grote schades te dekken.
 • Is er een eigen risico van toepassing? Zo ja, hoe hoog is dit eigen risico? Houd er rekening mee dat je dit bedrag zelf moet betalen bij schade.
 • Wordt er onderscheid gemaakt tussen schade aan de woning en schade aan de inboedel? Controleer of beide vormen van schade gedekt worden.
 • Zijn er bepaalde uitsluitingen van toepassing? Lees de polisvoorwaarden goed door om te zien welke schade niet gedekt wordt.
 • Is er een dekking voor gevolgschade, zoals schimmelvorming? Dit kan belangrijk zijn, aangezien gevolgschade vaak pas later zichtbaar wordt.

Wat te doen bij schade door wateroverlast?

Als je te maken krijgt met schade door wateroverlast, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Volg de onderstaande stappen om de schade te beperken en de afhandeling met de verzekeraar soepel te laten verlopen:

 1. Maak foto’s van de schade en noteer de datum waarop de schade is ontstaan.
 2. Neem contact op met je verzekeraar en meld de schade. Zij zullen je informeren over de verdere stappen die genomen moeten worden.
 3. Als het veilig is, probeer dan de schade zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door het water weg te pompen of door beschadigde spullen te verwijderen.
 4. Bewaar alle bonnen en facturen van gemaakte kosten voor het herstel van de schade.
 5. Laat een expert de schade beoordelen. Deze expert zal een rapport opstellen dat gebruikt kan worden bij de afhandeling van de schade.
 6. Volg de instructies van de verzekeraar op en zorg ervoor dat alle benodigde documenten en informatie tijdig worden aangeleverd.

Conclusie

Een schade door wateroverlast verzekering is een belangrijke verzekering om te hebben in Nederland, waar wateroverlast regelmatig voorkomt. Het biedt dekking tegen schade veroorzaakt door overstromingen, hevige regenval, lekkages en verstopte rioleringen. Bij het afsluiten van een dergelijke verzekering is het belangrijk om goed te kijken naar de polisvoorwaarden en de dekking die geboden wordt. Let op het maximale vergoedingsbedrag, het eigen risico en eventuele uitsluitingen. Bij schade is het belangrijk om snel actie te ondernemen en de juiste stappen te volgen om de schade te beperken en de afhandeling met de verzekeraar soepel te laten verlopen.

Plaats een reactie