Drie belangrijke redenen om te kiezen voor een elektrische leaseauto

Drie belangrijke redenen om te kiezen voor een elektrische leaseauto

Waar tien jaar geleden de elektrische auto nog niet heel veel zichtbaar was op de Nederlandse wegen, is de afgelopen jaren de vraag naar elektrische auto's flink toegenomen. De toename van elektrische auto's heeft verschillende oorzaken. Vooral onder leaserijders is de elektrische auto enorm populair. Maar waarom kiezen leaserijders ervoor om massaal elektrisch te gaan rijden? Bijtelling elektrische auto Een belangrijke, zo niet de belangrijkste reden waarom leaserijders kiezen om elektrisch te rijden, is de (lage) bijtelling. Elke leaserijder die van zijn werkgever een leaseauto ter beschikking krijgt die hij ook privé gebruiken mag, betaalt hier bijtelling over. De overheid heeft bepaald dat het ter beschikking stellen van een leaseauto voor privégebruik een verkapte vorm van loon is. Bij een standaard benzineauto bedraagt de jaarlijkse bruto bijtelling 22% van de cataloguswaarde. Doordat de overheid de afgelopen jaren de aanschaf van elektrische auto's flink gestimuleerd heeft door onder andere een lagere bijtelling te hanteren. Zo was de bijtelling voor een elektrische auto in...
Lees meer